Følelser på job

Jeg har lavet tegninger til nyt materiale fra BFA om følelser på jobbet.

Tegningerne her viser en medarbejder i en dag på jobbet og flere hverdagssituationer med ledelse og kolleger. Hvis man følger linket, er der også tegninger med en medarbejder i hverdagssituationer med borgere.

De er ét af fem nye materialer fra BFA Velfærd og Offentlig Administration, der skal bruges til at arbejde med følelser på jobbet. Med tegningerne kan man på sin arbejdsplads drøfte situationerne og i fællesskab sætte ord på følelser på jobbet, og hvad de kan betyde.

BFA beskriver det sådan her: ‘Når det gælder arbejdet med mennesker, er der en særlig risiko for, at medarbejderne bliver udsat for høje følelsesmæssige krav – dvs. man som medarbejder skal rumme mange oplevelser og følelser. Med nye materialer ønsker BFA at støtte arbejdspladser i at forstå og handle konstruktivt på følelser både som individ og som arbejdsfællesskab.’

Find materialet her.

Følelser på job. Tegning for BFA af Christer Bøgh Andersen